Motto: Není zrcadla tak zdrásaného, aby vypulírovat se nedalo,
proto raději začnem stokrát znovu, než se jednou vzdát.
(J.Á.Komenský)
Motto: Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme
malé korálky, taková malá štěstí, čím jsou drobnější
a čím je jich víc, tím je štěstí větší.
(J.Werich)

Aktuality ... Aktuality ...
Popis, historie školky... Popis,
historie školky ...
Základní filosofie programu... Základní filosofie
programu ...
Jak to u nás chodí... Jak to
u nás chodí...
Základní filosofie programu... Kroužky ...
Výběrové řízení... Výběrová řízení,
poptávky ...
Virtuální prohlídka... Virtuální
prohlídka ...
Jídelníčky ... Jídelníčky ...
Náš tým... Náš tým ...
Ke staženi... Ke stažení ...
Kontakty... Kontakty ...
Aktuality ...  


Listopad 2018
31.10.2018
Listopad 2018
1.11.2018 v 16,30 hodin schůzka zástupců rodičů, paní Halaszová předvede ukázku z vývojové terapie dle paní doktorky Volemanové, kdo má zájem , přijďte, informace o uplynulém období.
19.11.2018 jedeme na výlet, Karlštejnské betlémy, příchod dětí do 8 hodin, cena 110 Kč.
Prosíme, dodržujete čas, abychom mohly s kolegyněmi v klidu zorganizovat odjezd dětí na výlet, děti byly v pohodě a výletu si užily.
27.11.2018 přijde k nám Divadlo A. Novotného, Žbluňk a vánoce, cena 50 Kč, hraje se od 9,30 hodin.
29.11.2018 společné vánoční dílny, které tradičně začínají v 16 hodin.

Říjen 2018
1.10.2018
3.10.2018 prodejní výstava hraček, didaktických pomůcek v naší školce, začátek 14,15 hodin.
4.10. 2018 schůzka zástupců rodičů a všech , kteří chtějí přijít od 16,30 hodin, zhodnocení září, adaptace, příspěvek paní Halaszové, různé.
5.10. 2018 volby do zastupitelstva, omezený provoz mateřské školy, 6,45 až 11,30 hodin.
15.10 .2018 Divadlo Mořský svět, od 9,30 hodin, cena 50 Kč
17.10 .2018 J.Bílý , Pojedeme do ZOO, cena 50 Kč, od 10 hodin.
18.10. 2018 od 14 hodin , Babičko, dědečku, pojď si se mnou hrát, společenské hry v Domově pro seniory Hvězda.
26.10. 2018 od 7,30 hodin, přijde do školky fotograf.

Organizace školního roku 2018/2019
31.8.2018
3.9. 2018 Začátek školního roku 2018/2019

8.9.2018 Běh babím létem, BBL, 2. sobota v září

6.9.2018 Schůzka všech rodičů od 16,30 hodin, zástupci rodičů od 16 hodin

14.9.2018 Dopolední návštěva klinické logopedy Mgr. Renaty Lukášové

3.10. 2018 Nabídka hraček v mateřské škole – od 15 hod., zveme všechny rodiče a přátele školy k nám, kde si budou moci prohlédnout, objednat hračky, didaktické pomůcky na vánoce, prosíme bez dětí.

5.10.2018 Omezený provoz MŠ od 7,45 do 11,15 hodin, volby do zastupitelstva

15.10.2018 Divadlo Mořský svět od 9,30 hodin, cena 50 Kč

Listopad , návštěva ,, našich“domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) – „Babičko, dědečku, pojď si se mnou hrát.“

26.11.2018 Divadlo A.Novotného hraje pohádku ,Kvak a Žbluňk a vánoce, od 9,30 hodin, cena 50 Kč.

29.11. 2018 Vánoční dílny v mateřské škole od 16 hodin

Prosinec , návštěva ,, našich“domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) Vánoční dílny

Prosinec , Vánoční dílny pro děti ze ZŠ Dědina


3.12.2018 Divadlo Evy Hruškové hraje pohádku, od 9 hodin, cena 60 Kč

5.12. 2018 Mikulášská loď

10.12. 2018 Vánoční představení pro rodiče

11.12. 2018 Ježíšek ve školce

27.12. 2018 až 2.1. 2019 Přerušení provozu v mateřské škole, nástup do MŠ 3.1.2019

3.1. 2019 ve čtvrtek zahájení nového roku 2019

Únor , návštěva ,, našich“domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) – „Babičko, dědečku, pojď si se mnou hrát.“

18.2. až 24.2. 2019 Jarní prázdniny na ZŠ Praha 6

4. 3. - 10.3 2019 Hravé lyžování

Duben, návštěva domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) , Velikonoční dílny

Duben, Velikonoční dílny pro děti ze ZŠ Dědina

11.4.2019 Velikonoční dílny pro rodiče , děti a přátele školy od 16 hodin

16.4. 2019 Slavnostní velikonoční oběd pro všechny ze školky a pozvané hosty

18.4.2019 Školáci v ZŠ mají prázdniny, MŠ v tento den funguje normálně

19.4. - 22.4.2019 Prodloužený velikonoční víkend.

1.5. 2019 Státní svátek

8.5. 2019 Státní svátek

29.5. až 7.6. 2019 Škola v přírodě

20.6. 2019 Imatrikulace dětí, Loučení s předškoláky

Městské tábory jsou opět plánovány na 3tí a 4tý týden v měsíci červenci