Motto: Není zrcadla tak zdrásaného, aby vypulírovat se nedalo,
proto raději začnem stokrát znovu, než se jednou vzdát.
(J.Á.Komenský)
Motto: Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme
malé korálky, taková malá štěstí, čím jsou drobnější
a čím je jich víc, tím je štěstí větší.
(J.Werich)

Aktuality ... Aktuality ...
Zápis 2020/21
Popis, historie školky... Popis,
historie školky ...
Základní filosofie programu... Základní filosofie
programu ...
Jak to u nás chodí... Jak to
u nás chodí...
Základní filosofie programu... Kroužky ...
Výběrové řízení... Výběrová řízení,
poptávky ...
Virtuální prohlídka... Virtuální
prohlídka ...
Jídelníčky ... Jídelníčky ...
Náš tým... Náš tým ...
Ke staženi... Ke stažení ...
Kontakty... Kontakty ...
Zápis 2020 / 2021 ...  


Jak přihlásit dítě do MŠ pro rok 2020 / 2021    (pdf CZ)
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ (pdf)


 

Aktuality ...  


Koronavirus - opatření (13. 3. 2020):
Uzavření MŠ (pdf)
Doporučení zřizovatele (pdf)
Žádost o ošetřovné při péči o dítě
(pdf)


Nabídka letního provozu v MŠ v roce 2020 (pdf)
 


Osvobození od platby
1.6.2020
Osvobození od úplaty

Vážení rodiče, abych Vám mohla vrátit školné za mimořádné období, kdy jste nemohli posílat děti do školky z důvodu karantény, je potřeba vyplnit Žádost , viz. příloha. zaškrtnout varianty, které se vás týkají.
Osvobození od platby se týká rodičů, kteří platí školné.
Žádost Vám bude zaslána emailem, či předána na třídě.


Děkuji za spolupráci, Dana Chroustovská


Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
14.5.2020
Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola MŠ Libocká Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do Mateřské školy MŠ Libocká, Praha 6 a to takto:
Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně | Celkem 10 volných míst
pořadí registrační kód počet bodů rozhodnutí poznámka
1. I48N70 85 přijat
2. J45O53 85 přijat
3. Y42R67 85 přijat
4. F57P37 85 přijat
5. R58O57 85 přijat
6. A67T45 85 přijat
7. L68L95 85 přijat
8. C45U96 85 přijat
9. C31H58 85 přijat
10. V38O44 85 přijat
________________________________________
Seznam dětí přijatých do programu Integrace | Celkem 3 volná místa
pořadí registrační kód rozhodnutí poznámka
1. X25O89 přijat
2. O21R88 přijat
3. W25C71 přijat
________________________________________
Seznam dětí přijatých v rámci individuálního vzdělávání
pořadí registrační kód rozhodnutí poznámka
1. L23L61 přijat individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona
2. B71T58 přijat individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona


Znovuotevření 25.5.2020
13.5.2020
Provoz od 25.5. 2020 od 6,30 hod. až 17,30 hod.

1. Ranní scházení, třída zeleňáků.

2. Před vstupem do šatny v přízemí proběhne měření teploty dítěte pedagogem, zaměstnancem školky pomocí bezdotykového teploměru a rodiče odevzdají podepsané Čestné prohlášení.

3. V případě kumulace rodičů a dětí pedagog požádá, aby vyčkali na zahradě a postupovali jednotlivě.

4. Šatna v přízemí, je potřeba se zdržovat po dobu nezbytně nutnou.

5. Nošení roušek je na dobrovolnosti, během pobytu dítěte v mateřské škole, i na zahradě je nošení roušek dobrovolné.
Pokud dítě vyjde z areálu MŠ, jsou roušky povinné , viz. Manuál MŠMT -možná bude i změna.

Žádáme rodiče, aby dali svým dětem 1 podepsanou roušku, abychom v případě špatného počasí mohly s dětmi a kolegyněmi na procházku, jinak budeme co nejvíce setrvávat na zahradě.
U dětí, které budou mít roušky, rodiče si přejí, je nutné donést podepsané roušky 4x, možnost výměny.
Ošetření roušek u dětí, které roušky budou nosit, v době, kdy děti budou jíst, svačina, oběd, na roušku stříkneme dezinfekci, pověsíme k uschnutí.
6. Vyzvedávání svačin po obědě, svačiny budou připravené ve třídách, do kuchyně děti nechodí.


Naše školka se bude snažit přesunout co nejvíc činností na zahradu, tak jak jsme vlastně zvyklí.

Hygienická opatření, dodržujeme opatření viz. dokument Opatření při virových a bakteriálních nákazách.
OBECNÉ OPATŘENÍ PŘI VIROVÝCH A BAKTERIÁLNÍCH NÁKAZÁCH

Pravidelná denní opatření

Pravidelné větrání prostor tříd při vzdělávání pedagogové

Pravidelné větrání prostor tříd při pobytu dětí venku úklid

Horské sluníčko před zahájením provozu v šatně pedagog, který otvírá MŠ

Horské sluníčko ve třídách v době pobytu dětí venku úklid

Používání

Jednorázové papírové ručníky děti, všichni

Jednorázové papírové kapesníky děti, všichni

Antibakteriální mýdlo děti, všichni

Dezinfekční gel děti, všichni

Úklid, používání dezinfekčních prostředků

Časté vytírání podlahových ploch úklid, 3 až 4x denně a dle pokynů

Časté utírání pracovních ploch úklid , pedagogové, 3 až 4x denně a dle pokynů

Utírání klik úklid, 2x až 3x denně

Otření židliček úklid, 2x denně, dle potřeby

Jídelníček, doplnění

Zařadit větší přísun vitamínu C kuchyně

K dispozici misky ovoce, zeleniny i mimo svačiny a hlavním jídlem

Zařazení více pokrmů z kysaného zelí

Pobyt dětí venku

Dopolední a odpolední pobyt dětí venku pedagogové

Vhodné oblečení pedagogové, rodiče

Vlhčené ubrousky, dezinfekční gel pedagogové

Info květen, červen, červenec 2020 25.5.2020
13.5.2020
Info květen, červen, červenec 2020

25.5.2020 Otvíráme školku
1.6.2020 MDD, zábavný program pro děti
18.6.2020 Slavnostní den pro naše předškoláky, podrobnou organizaci, dáme vědět. Slavnostní oběd.
30.6.2020 Konec školního roku
1.7.až 10.7.2020 Mimořádné pokračování běžného provozu
13.7. až 24.7.2020 Městské tábory pořádané naší školkou


25.5.2020 Otvíráme školku
1.6.2020 MDD, zábavný program pro děti
18.6.2020 Slavnostní den pro naše předškoláky, podrobnou organizaci, dáme vědět. Slavnostní oběd.
30.6.2020 Konec školního roku
1.7.až 10.7.2020 Mimořádné pokračování běžného provozu
13.7. až 24.7.2020 Městské tábory pořádané naší školkou

Plánované akce na školní rok 2019/2020
29.8.2019
2.9. 2019 Začátek školního roku 2019/2020

5.9. 2019 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod.

14.9.2019 Běh babím létem, 2. sobota v září

23.9.2019 Návstěva logopedky R. Lukášové, od 8,00 hod.

1.10. 2019 Divadlo Lídy Helligerové, představení Ptačí svatba od 9,00 hod., 50 Kč

3.10.2019 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod.

9.10. 2019 Nabídka hraček v mateřské škole, od 14,30 hod., zveme všechny rodiče a přátele školy k nám, kde si budou moci prohlédnout, objednat hračky, didaktické pomůcky na vánoce, prosíme bez dětí.

28.10. 2019 Státní svátek

Listopad, návštěva domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc), Babičko, dědečku, pojď si se mnou hrát.

6.11.2019 Jiří Bílý, písničkový pořad, od 9,30 hod., 50 Kč

7.11.2019 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod.

28.11.2019 Vánoční dílny v MŠ od 16,00 hod.

Prosinec, návštěva našich domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc), Vánoční dílny

Prosinec, Vánoční dílny pro děti ze ZŠ Dědina

2.12.2019 Divadlo A. Novotného, představení Pejsek a kočička čekají na Ježíška, od 9,30 hod., 50 Kč

4.12.2019 Mikulášská loď, od 10,00 hod., 120 Kč

5.12.2019 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod.

9.12.2019 Vánoční představení pro rodiče, od 16,00 hod.

10.12.2019 Ježíšek ve školce, slavnostní vánoční oběd pro všechny ze školky a pozvané hosty

23.12.2019 až 3.1.2020 Přerušení provozu v mateřské škole, nástup do MŠ 6.1.2020

6.1. 2020 V pondělí zahájení nového roku 2020

9.1. 2020 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod.

20.1.2020 Divadlo E. Hruškové, Pohádky pod Řípem, od 9,00 hod., cena 60 Kč

Únor, návštěva našich domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc), Babičko, dědečku, pojď si se mnou hrát.

6.2.2020 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod.

5.3.2020 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod.

9.3. až 15.3.2020 Hravé lyžování v Chotouni

Duben, návštěva domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc), Velikonoční dílny

Duben, Velikonoční dílny pro děti ze ZŠ Dědina

2.4.2020 Velikonoční dílny v MŠ, od 16,00 hod.

7.4.2020 Divadlo Kvak a Žbluňk, od 9,30 hod., 50 Kč

7.4.2020 Slavnostní velikonoční oběd v MŠ pro všechny ze školky a pozvané hosty

9.4. 2020 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod., Informativní schůzka ŠVP

10.4. 2020 Státní svátek

13.4. 2020 Státní svátek

1.5. 2020 Státní svátek

8.5. 2020 Státní svátek

27.5. až 5.6.2020 Škola v přírodě v Borovanech

18.6.2020 Imatrikulace, Loučení s předškoláky


Předpokládaná data schůzek zástupců:
5.9. 2019 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod.
3.10.2019 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod.
7.11.2019 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod.
5.12.2019 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod.
9.1. 2020 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod.
6.2.2020 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod.
5.3.2020 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod.
9.4. 2020 Schůzka zástupců rodičů od 16,30 hod., Informativní schůzka ŠVP