Motto: Není zrcadla tak zdrásaného, aby vypulírovat se nedalo,
proto raději začnem stokrát znovu, než se jednou vzdát.
(J.Á.Komenský)
Motto: Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme
malé korálky, taková malá štěstí, čím jsou drobnější
a čím je jich víc, tím je štěstí větší.
(J.Werich)

Aktuality ... Aktuality ...
Popis, historie školky... Popis,
historie školky ...
Základní filosofie programu... Základní filosofie
programu ...
Jak to u nás chodí... Jak to
u nás chodí...
Základní filosofie programu... Kroužky ...
Výběrové řízení... Výběrová řízení,
poptávky ...
Virtuální prohlídka... Virtuální
prohlídka ...
Jídelníčky ... Jídelníčky ...
Náš tým... Náš tým ...
Ke staženi... Ke stažení ...
Kontakty... Kontakty ...
Aktuality ...  


Březen 2019
21.2.2019
4.3 až 8.3. 2019 nahlášené děti budou jezdit v odpoledních hodinách do Chotouně na hravé lyžování.

4.3.2019 Screening, testy školní zralosti pro předškolní děti, od 8,30, testy probíhají po skupinkách, za přítomnosti paní učitelky zadává Mgr.Kolenatá, naše školní psycholožka.

5.3.2019 Předškoláci jdou v 8 hodin do ZŠ Dědina na masopustní rej.

7.3.2019 schůzka zástupců rodičů, kde budeme průběh vzdělávání našich dětí, obecně organizaci ŠVP, různé.

25.3.2019 případné komplexní testy 3 až 4 dětí
1.4.2019 případné komplexní testy 3 až 4 děti

27.3.2019 dopoledne se záchranáři

Den otevřených dveří
28.1.2019
27.2.2019 od 9 hodin do 12 a od 13 hodin do 16 hodin
3.4.2019 od 9 hodin do 12 a od 13 hodin do 16 hodin
Jinak dle dohody: Vítejte, ahoj, Vaše školka

14.1.2019
Letem světem LIBOCKÝM LÉTEM I., II.

V tuto chvíli zjišťujeme Váš zájem o naše tábory.

Prosím zapište se prostřednictvím emailu sofkova.mslibocka@gmail.com, do 31.1. 2019.


Tábory jsou k dispozici všem zájemcům ve věku od 3,5 - 11 let (včetně).

Na městské tábory lze čerpat příspěvek ze zdravotní pojišťovny či od zaměstnavatele, potvrzení bude vydáno po skončení táborů.

Kapacita městských táborů: 12 dětí minimálně, 60 dětí maximálně.

1. Městský tábor Letem světem LIBOCKÝM létem I.
Termín: 15. 7. - 19.7. 2019

Cena za městský tábor:
1800 Kč děti od 3,5 let do 6 let
2000 Kč děti od 7 let do 11 let (včetně)


2. Městský tábor Letem světem LIBOCKÝM létem II.
Termín: 22. 7.- 26. 7. 2019

Cena za městský tábor:
1800 Kč děti od 3,5 let do 6 let
2000 Kč děti od 7 let do 11 let (včetně)


Storno poplatky:

Odhlášení dítěte 30 dní před začátkem PT bude storno poplatek 25% z celkové ceny MT.

Odhlášení dítěte 20 dní před začátkem PT bude storno poplatek 50% z celkové ceny MT.

Odhlášení dítěte 10 dní před začátkem PT bude storno poplatek 75% z celkové ceny MT.

Odhlášení dítěte v kratší době než 10 dní před začátkem MT bude storno poplatek 100% z celkové ceny MT.

Těšíme se - holky ze školky.

Organizace školního roku 2018/2019
31.8.2018
3.9. 2018 Začátek školního roku 2018/2019

8.9.2018 Běh babím létem, BBL, 2. sobota v září

6.9.2018 Schůzka všech rodičů od 16,30 hodin, zástupci rodičů od 16 hodin

14.9.2018 Dopolední návštěva klinické logopedy Mgr. Renaty Lukášové

3.10. 2018 Nabídka hraček v mateřské škole – od 15 hod., zveme všechny rodiče a přátele školy k nám, kde si budou moci prohlédnout, objednat hračky, didaktické pomůcky na vánoce, prosíme bez dětí.

5.10.2018 Omezený provoz MŠ od 7,45 do 11,15 hodin, volby do zastupitelstva

15.10.2018 Divadlo Mořský svět od 9,30 hodin, cena 50 Kč

Listopad , návštěva ,, našich“domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) – „Babičko, dědečku, pojď si se mnou hrát.“

26.11.2018 Divadlo A.Novotného hraje pohádku ,Kvak a Žbluňk a vánoce, od 9,30 hodin, cena 50 Kč.

29.11. 2018 Vánoční dílny v mateřské škole od 16 hodin

Prosinec , návštěva ,, našich“domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) Vánoční dílny

Prosinec , Vánoční dílny pro děti ze ZŠ Dědina


3.12.2018 Divadlo Evy Hruškové hraje pohádku, od 9 hodin, cena 60 Kč

5.12. 2018 Mikulášská loď

10.12. 2018 Vánoční představení pro rodiče

11.12. 2018 Ježíšek ve školce

27.12. 2018 až 2.1. 2019 Přerušení provozu v mateřské škole, nástup do MŠ 3.1.2019

3.1. 2019 ve čtvrtek zahájení nového roku 2019

Únor , návštěva ,, našich“domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) – „Babičko, dědečku, pojď si se mnou hrát.“

18.2. až 24.2. 2019 Jarní prázdniny na ZŠ Praha 6

4. 3. - 10.3 2019 Hravé lyžování

Duben, návštěva domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) , Velikonoční dílny

Duben, Velikonoční dílny pro děti ze ZŠ Dědina

11.4.2019 Velikonoční dílny pro rodiče , děti a přátele školy od 16 hodin

16.4. 2019 Slavnostní velikonoční oběd pro všechny ze školky a pozvané hosty

18.4.2019 Školáci v ZŠ mají prázdniny, MŠ v tento den funguje normálně

19.4. - 22.4.2019 Prodloužený velikonoční víkend.

1.5. 2019 Státní svátek

8.5. 2019 Státní svátek

29.5. až 7.6. 2019 Škola v přírodě

20.6. 2019 Imatrikulace dětí, Loučení s předškoláky

Městské tábory jsou opět plánovány na 3tí a 4tý týden v měsíci červenci